Organizátor

G-S
GALÉN - SYMPOSION s.r.o.
Břežanská 10, 100 00 Praha 10
tel: 222 518 535

Pořádá:
1. lékařská fakulta
Univerzity Karlovy
a III. interní klinika
1.LF UK a VFN v Praze
Sponzor:
A.IMPORT.CZ spol. s r. o.
Odborný garant:
MUDr. Jan Šoupal, Ph.D.
III. interní klinika
1. LF UK a VFN v Praze
Copyright © 2013 GALÉN - SYMPOSION s.r.o., All Rights Reserved
tvorba www stránek People For Net a.s.